Siga Sunucusu

Siga sunucusu Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi iş süreçleri ile ilgili birçok uygulamaya ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan bazılarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:


TEZ Sistemi http://siga.uubf.itu.edu.tr/uubftez/

Bitirme çalışması alış ve değerlendirme süreçlerini otomatize eden bir uygulama.


Rehber http://rehber.uubf.itu.edu.tr/

Fakülte çalışanları rehberi


Duyurular http://duyurular.uubf.itu.edu.tr/

Fakülte girişinde bulunan duyurular ekranı


Tez Sorgulama Sistemi http://tez.uubf.itu.edu.tr/

Fakülte öğrencileri tarafından yapılan tezlerin çevrimiçi kataloğu


Kitaplık http://kitaplik.uubf.itu.edu.tr/home/index.php

Fakülte kitaplığı çevrimiçi kitap kataloğu


Liste Kayıt Sistemi http://siga.uubf.itu.edu.tr/uubf-l/

UUBF Öğrenci tartışma listesi üyelik sistemi


ABETdocMan (Giriş Gerekli) http://abetdocman.uubf.itu.edu.tr/

ABET sertifikasyonu için gerekli olan dökümantasyon yönetim sistemi


AEF Akademik Etkinlik Formları (Giriş Gerekli) http://aef.uubf.itu.edu.tr/

Fakülte öğretim elemanlarının yıllık olarak doldurduğu AEF


UUBF Yazı Arşivi (Giriş Gerekli) http://siga.uubf.itu.edu.tr/yaziarsivi/

UUBF Büroları yazıları arşivleme sistemi


IP Takip Sistemi (Giriş Gerekli) http://siga.uubf.itu.edu.tr/izle/

UUBF Bilgisayarları kayıt sistemi