Dr. Öğr. Üyesi Emre Koyuncu

Tez alacak öğrenciler.
# Semester İsim Tez Konusu
1 2019-2020 Yaz Farnam Talebazadeh Attitude control desıgn for a spacecraft via SIMULINK