Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu (Uzay Mühendisliği)

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Prof. Dr. Fırat Oğuz Edis (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/edis

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

Prof. Dr. Ali Kodal (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/kodal

Liste
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • termodinamik, akışkanlar mekaniği, itki

(Uzay Mühendisliği)

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Prof.Dr. Mehmet Şahin (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/msahin

   Unstructured finite volume methods
    Adaptive finite volume methods
    Non-Newtonian flow instabilities
    Biofluids
    Low Reynolds number aerodynamics
    Fluid structure interactions

Liste
2015-2016 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Computational fluid mechanics
 • Low Reynolds aerodynamics
 • Parallel computing
 • Fluid-structure interaction

Prof. Dr. A. Cihat Baytaş (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/~baytas/

Liste
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Isı Geçişi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği
 • Gözenekli Ortamlarda ısı geçişi ve akış, Gözenekli Yakıcılar
 • Hesaplamalı Isı ve Akışkanlar dinamiği
 • Uçaklarda Buzlanma

Öğr.Gör.Dr. Bülent Tutkun (Uzay Mühendisliği)

Liste
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz

Tez Konuları

 • Computational Fluid Dynamics
 • GPU computing
 • Heat Transfer

Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan (Uzay Mühendisliği)

http://eskiweb.uubf.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=2741

küçük uydu sistemleri tasarımı, geliştiirlmesi ve tesleri üzerine yürütülen projeler kapsamında tez konuları

rotorlu hava araçları tasarımı yazılımı geliştirilmesi konularında tez çalışması

genel araç tasarımında (otomotiv, hava, deniz) hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve hesaplamalaı aeroakustik alanında tez çalışmaları

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • küçük uydular ve uzay sistemleri
 • rotorlu hava araçları tasarımı
 • hesaplamalı akışkanlar dinamiği
 • insansız hava-uzay araçları

Doç.Dr. Bayram Çelik (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/celikbay

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

Prof. Dr. Metin Orhan Kaya (Uçak Mühendisliği)

Çalışmayı seven ve motivasyonu yüksek olan öğrenciler, ortalamaları ne olursa olsun başvurabilirler. 

Bitirme ödevi konuları

 

 • Sabit Kanatlı  /  Döner Kanatlı Hava Araçlarının Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • Füze Dinamiği ve Aeroelastisitesi
 • Rüzgar Türbinlerinin Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • İnovatif Tasarım
 • Yapısal ve Mekanik Titreşimler
 • Sonlu Elemanlar Uygulamaları
 • Kabuk Titreşimi

 

 Projeler

 

 Üç boyutlu Şok Dalgası Sınır Tabakası Etkileşiminin Deneysel Olarak               İncelenmesi   1986-1987  ( İ.T.Ü. Su ve Deniz Bilimleri Teknolojisi UYG-AR Merkezi )

 (Görevi : Araştırmacı, Proje Yürütücüsü  :  Y. Doç. Dr. Oktay Özcan) 

İTÜ-SSM Hafif  Nakliye Uçağı A+G Eğitim Projesi  (CASA Uçak fabrikasında Aeroelastisite konusunda 1 yıl uygulamalı eğitim) 

CN235 Uçağı İçin Flutter Çözümlemesi, Aselsan Projesi, Araştırmacı, 2002 

ANSYS Programı Kullanılarak Uçak Yapılarının Analizi, Bilimsel Araştırma             Projesi, Proje Yöneticisi, 1997-2005 

 Havacılık Araştırma ve Geliştirme Projesi, Araştırmacı   2004-2006    (Helikopter Pallinin Aeroelastistesi konusunda araştırma) (ROTAM’da) 

THY Kargo Dönüşüm Projesi 2004-2005, Araştırmacı 

Kompozit Katmanlı Bir Plak Yapının Piezoelektrik Yardımıyla Titreşim Kontrolü, BAP Yüksek Lisans Projesi 2009, Öğrenci: Alev Kaçar (Tamamlandı) 

Piezoelektrik Yamalı, Katmanlı Kompozit Bir Kirişin Titreşim Analizi, BAP Yüksek Lisans Projesi 2009, Öğrenci: Hafize Ebru Sevgi (Tamamlandı)

Piezoelektrik yamalı kirişlerin dinamik davranışı, BAP Yüksek Lisans Projesi 2009, Öğrenci:Habibe T. TAN (Tamamlandı)

İleri Uçuş Yapan Bir Helikopterin Aeroelastik Analizi, BAP Doktora Projesi 2011, Özge Özdemir Özgümüş 

İnce Cidarlı Kompozit Bir Uçak Kanadının Nonlineer Aeroelastik Analizi, BAP Doktora Projesi 2011, Seher Durmaz

Vestel Karayel IHA Projesi, Görevi: Aeroelastik Analizden Sorumlu Araştırmacı, 2012

TURAÇ : Dikey İniş ve Kalkış Yapabilen Sivil İnsansız Hava Aracı Sistemi, Santez 2013, Araştırmacı

 

Aktif Flap Ve Burulma Kontrollü Helikopter Palleri için Aeroelastik Analiz Kodu Geliştirilmesi,Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.(TAI) - Dönerkanat Teknoloji Merkezi   Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), 2015-2016                                            

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Hava/Uzay (Uçak, helikopter, roket vb) araçlarının dinamik ve aeroelastisitesi
 • Uygulamalı Matematik
 • Rüzgar Türbinlerinin Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • İnovatif Tasarım