Uzay Araçları Tasarımı

Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan (Uzay Mühendisliği)

http://eskiweb.uubf.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=2741

küçük uydu sistemleri tasarımı, geliştiirlmesi ve tesleri üzerine yürütülen projeler kapsamında tez konuları

rotorlu hava araçları tasarımı yazılımı geliştirilmesi konularında tez çalışması

genel araç tasarımında (otomotiv, hava, deniz) hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve hesaplamalaı aeroakustik alanında tez çalışmaları

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • küçük uydular ve uzay sistemleri
 • rotorlu hava araçları tasarımı
 • hesaplamalı akışkanlar dinamiği
 • insansız hava-uzay araçları

Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/~mecit/

İTÜ'deki önemli projelerden birisi olan Havacılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Projesi'nde Rotor Sistemleri ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Tamamlanmış ve devam etmekte olan diğer proje çalışmalarımız için PROJELER kısmına bakınız.

 • Lisans, Uçak Mühendisliği Bölümünden. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ),Makina Fakültesi, Haziran 1982, Mezuniyet Derecesi: 8.17/10 (pekiyi).
 • Yüksek Lisans, Uçak Muhendisliği Programından. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 1984, Mezuniyet Derecesi: 9.75/10 (pekiyi), Kış yarıyılında bu programdan mezun olan 23 öğrenci arasında birinci.
 • Doktora, Uçak Mühendisliği Programından. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasim 1988.

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Hava-Uzay Araçlarının Yapısal Analiz ve Tasarımları
 • Sonlu Elemanlar Analizleri
 • Deneysel Mekanik
 • Darbe Yükleri, Eskin (Blast) Yükleri, Çarpma ve Çarpışma, Titreşim, Yorulma, Kırılma Mekaniği

Prof. Dr. Metin Orhan Kaya (Uçak Mühendisliği)

Çalışmayı seven ve motivasyonu yüksek olan öğrenciler, ortalamaları ne olursa olsun başvurabilirler. 

Bitirme ödevi konuları

 

 • Sabit Kanatlı  /  Döner Kanatlı Hava Araçlarının Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • Füze Dinamiği ve Aeroelastisitesi
 • Rüzgar Türbinlerinin Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • İnovatif Tasarım
 • Yapısal ve Mekanik Titreşimler
 • Sonlu Elemanlar Uygulamaları
 • Kabuk Titreşimi

 

 Projeler

 

 Üç boyutlu Şok Dalgası Sınır Tabakası Etkileşiminin Deneysel Olarak               İncelenmesi   1986-1987  ( İ.T.Ü. Su ve Deniz Bilimleri Teknolojisi UYG-AR Merkezi )

 (Görevi : Araştırmacı, Proje Yürütücüsü  :  Y. Doç. Dr. Oktay Özcan) 

İTÜ-SSM Hafif  Nakliye Uçağı A+G Eğitim Projesi  (CASA Uçak fabrikasında Aeroelastisite konusunda 1 yıl uygulamalı eğitim) 

CN235 Uçağı İçin Flutter Çözümlemesi, Aselsan Projesi, Araştırmacı, 2002 

ANSYS Programı Kullanılarak Uçak Yapılarının Analizi, Bilimsel Araştırma             Projesi, Proje Yöneticisi, 1997-2005 

 Havacılık Araştırma ve Geliştirme Projesi, Araştırmacı   2004-2006    (Helikopter Pallinin Aeroelastistesi konusunda araştırma) (ROTAM’da) 

THY Kargo Dönüşüm Projesi 2004-2005, Araştırmacı 

Kompozit Katmanlı Bir Plak Yapının Piezoelektrik Yardımıyla Titreşim Kontrolü, BAP Yüksek Lisans Projesi 2009, Öğrenci: Alev Kaçar (Tamamlandı) 

Piezoelektrik Yamalı, Katmanlı Kompozit Bir Kirişin Titreşim Analizi, BAP Yüksek Lisans Projesi 2009, Öğrenci: Hafize Ebru Sevgi (Tamamlandı)

Piezoelektrik yamalı kirişlerin dinamik davranışı, BAP Yüksek Lisans Projesi 2009, Öğrenci:Habibe T. TAN (Tamamlandı)

İleri Uçuş Yapan Bir Helikopterin Aeroelastik Analizi, BAP Doktora Projesi 2011, Özge Özdemir Özgümüş 

İnce Cidarlı Kompozit Bir Uçak Kanadının Nonlineer Aeroelastik Analizi, BAP Doktora Projesi 2011, Seher Durmaz

Vestel Karayel IHA Projesi, Görevi: Aeroelastik Analizden Sorumlu Araştırmacı, 2012

TURAÇ : Dikey İniş ve Kalkış Yapabilen Sivil İnsansız Hava Aracı Sistemi, Santez 2013, Araştırmacı

 

Aktif Flap Ve Burulma Kontrollü Helikopter Palleri için Aeroelastik Analiz Kodu Geliştirilmesi,Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.(TAI) - Dönerkanat Teknoloji Merkezi   Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), 2015-2016                                            

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Hava/Uzay (Uçak, helikopter, roket vb) araçlarının dinamik ve aeroelastisitesi
 • Uygulamalı Matematik
 • Rüzgar Türbinlerinin Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • İnovatif Tasarım

Öğr.Gör.Dr. Hüsnü Barbaros Soyer (Uzay Mühendisliği)

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

Araş. Gör. Dr. Erdem Akay (Uzay Mühendisliği)

http://akademi.itu.edu.tr/erdemakay

Possible graduation project topics:

- Structural Health Monitoring of Aerospace Structures

- Smart Aerospace Structures

- Sensor-Material Integration Techniques

- Additive Manufacturing of Fiber Reinforced Composites

- Experimental Investigation of Aerospace Composites

- Sustainable Aerospace Materials

- Bio-composites

Liste
2019-2020 Güz

Tez Konuları

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Bayezit (Uçak Mühendisliği)

http://akademi.itu.edu.tr/bayezit/

Ögretim Görevlisi olarak Ucak ve Uzay Bilimleri fakültesinde calismaktadir. Modelleme, Stabilite, Kontrol Sistem Tasarimi, Güdüm ve Navigasyon, Insansiz Sistemler ve Kooperatif Sistemler, Akilli Sistemler ve Güc ve Aktarma Organlari tasarimi, Ucak Güc ve Itki sistemleri üzerine arastirmalar yapmaktadir.

İTÜ Model Tabanli Tasarim ve Kontrol aboratuvarlari bünyesinde calismaktadir.

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • İnsansız Araçlar ve Akıllı Sistemler
 • Kontrol, Stabilite ve Mekatronik Sistemler
 • Güç ve İtki Sistemleri
 • Çoklu Sistemlerin Kontrolü