Mukavemet

Doç.Dr. Aytaç Arıkoğlu (Uçak Mühendisliği)

Liste
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Kompozit sandviç yapıların titreşim analizi
 • Genetik algoritmalar ile optimal yapısal tasarım
 • Viskoelastik malzeme modelleri
 • Karbon nanotüp-polimer nano-kompozit malzemelerin karakterizasyonu

Prof. Dr. Halit Süleyman Türkmen (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/halit

Bitirme Tez Konuları

 

1) İzotropik ve kompozit plakların deneysel ve sayısal olarak araştırılması (Teorik ve Sayısal)

2) Kompozit malzemelerin karakterizasyonu (Deneysel ağırlıklı)

3) Kompozit malzemelerin yorulma davranışının araştırılması (Deneysel ve Teorik)

4) Rüzgar türbini döner aksamlarının (mil, kaplin, fren) tasarımı (sayısal ağırlıklı)

5) Karbon nano tüplerin ve kompozitlerinin mekanik davranışının araştırılması (Sayısal ağırlıklı)

6) Metallerin elastoplastik davranışlarının araştırılması (Sayısal ve Deneysel ağırlıklı)

7) Preidynamic teori ve uygulamaları (Sayısal ağırlıklı)

8) Ağsız (Meshless) çözüm yöntemleri (Sayısal ağırlıklı)

9) Yapısal analizlerde paralel programlama (Sayısal ağırlıklı)

 

NOT : Yukarıdaki konular haricinde havacılık yapılarının statik ve dinamik davranışlarının araştırılması ve tasarımı konularında sayısal ve deneysel çalışmalar benim verebileceğim tez konularıdır.

 

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Kompozit malzemelerin mekaniği
 • Havacılık yapılarının statik ve dinamik analizleri
 • Havacılık yapılarının yorulmasının araştırılması
 • Yapısal darbe ve çarpışmaların araştırılması

Prof. Dr. Vedat Ziya Doğan (Uçak Mühendisliği)

Liste
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Yapısal dinamik ve mekanik titreşimler
 • Akıllı yapılar ve malzemeler
 • Sonlu Elemalar Yöntemiyle (FEM) yapısal analizler
 • Rastgele titreşimler, hareketli yükler

Prof. Dr. İbrahim Özkol (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/ozkol

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Sivil havacılık, havacılık yönetimi.
 • kinematik-Dinamik
 • İnce cidarlı yapılar
 • ısı- akışkan

Dr.Öğr.Üyesi Özge Özdemir (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/ozdemirozg

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Helikopter aeroelastisitesi
 • Uçak Aeroelastisitesi
 • Havacilikta akilli malzeme uygulamalari
 • Sonlu Elemanlar Uygulamalari

Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/~mecit/

İTÜ'deki önemli projelerden birisi olan Havacılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Projesi'nde Rotor Sistemleri ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Tamamlanmış ve devam etmekte olan diğer proje çalışmalarımız için PROJELER kısmına bakınız.

 • Lisans, Uçak Mühendisliği Bölümünden. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ),Makina Fakültesi, Haziran 1982, Mezuniyet Derecesi: 8.17/10 (pekiyi).
 • Yüksek Lisans, Uçak Muhendisliği Programından. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 1984, Mezuniyet Derecesi: 9.75/10 (pekiyi), Kış yarıyılında bu programdan mezun olan 23 öğrenci arasında birinci.
 • Doktora, Uçak Mühendisliği Programından. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasim 1988.

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Hava-Uzay Araçlarının Yapısal Analiz ve Tasarımları
 • Sonlu Elemanlar Analizleri
 • Deneysel Mekanik
 • Darbe Yükleri, Eskin (Blast) Yükleri, Çarpma ve Çarpışma, Titreşim, Yorulma, Kırılma Mekaniği

Prof. Dr. Metin Orhan Kaya (Uçak Mühendisliği)

Çalışmayı seven ve motivasyonu yüksek olan öğrenciler, ortalamaları ne olursa olsun başvurabilirler. 

Bitirme ödevi konuları

 

 • Sabit Kanatlı  /  Döner Kanatlı Hava Araçlarının Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • Füze Dinamiği ve Aeroelastisitesi
 • Rüzgar Türbinlerinin Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • İnovatif Tasarım
 • Yapısal ve Mekanik Titreşimler
 • Sonlu Elemanlar Uygulamaları
 • Kabuk Titreşimi

 

 Projeler

 

 Üç boyutlu Şok Dalgası Sınır Tabakası Etkileşiminin Deneysel Olarak               İncelenmesi   1986-1987  ( İ.T.Ü. Su ve Deniz Bilimleri Teknolojisi UYG-AR Merkezi )

 (Görevi : Araştırmacı, Proje Yürütücüsü  :  Y. Doç. Dr. Oktay Özcan) 

İTÜ-SSM Hafif  Nakliye Uçağı A+G Eğitim Projesi  (CASA Uçak fabrikasında Aeroelastisite konusunda 1 yıl uygulamalı eğitim) 

CN235 Uçağı İçin Flutter Çözümlemesi, Aselsan Projesi, Araştırmacı, 2002 

ANSYS Programı Kullanılarak Uçak Yapılarının Analizi, Bilimsel Araştırma             Projesi, Proje Yöneticisi, 1997-2005 

 Havacılık Araştırma ve Geliştirme Projesi, Araştırmacı   2004-2006    (Helikopter Pallinin Aeroelastistesi konusunda araştırma) (ROTAM’da) 

THY Kargo Dönüşüm Projesi 2004-2005, Araştırmacı 

Kompozit Katmanlı Bir Plak Yapının Piezoelektrik Yardımıyla Titreşim Kontrolü, BAP Yüksek Lisans Projesi 2009, Öğrenci: Alev Kaçar (Tamamlandı) 

Piezoelektrik Yamalı, Katmanlı Kompozit Bir Kirişin Titreşim Analizi, BAP Yüksek Lisans Projesi 2009, Öğrenci: Hafize Ebru Sevgi (Tamamlandı)

Piezoelektrik yamalı kirişlerin dinamik davranışı, BAP Yüksek Lisans Projesi 2009, Öğrenci:Habibe T. TAN (Tamamlandı)

İleri Uçuş Yapan Bir Helikopterin Aeroelastik Analizi, BAP Doktora Projesi 2011, Özge Özdemir Özgümüş 

İnce Cidarlı Kompozit Bir Uçak Kanadının Nonlineer Aeroelastik Analizi, BAP Doktora Projesi 2011, Seher Durmaz

Vestel Karayel IHA Projesi, Görevi: Aeroelastik Analizden Sorumlu Araştırmacı, 2012

TURAÇ : Dikey İniş ve Kalkış Yapabilen Sivil İnsansız Hava Aracı Sistemi, Santez 2013, Araştırmacı

 

Aktif Flap Ve Burulma Kontrollü Helikopter Palleri için Aeroelastik Analiz Kodu Geliştirilmesi,Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.(TAI) - Dönerkanat Teknoloji Merkezi   Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), 2015-2016                                            

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Hava/Uzay (Uçak, helikopter, roket vb) araçlarının dinamik ve aeroelastisitesi
 • Uygulamalı Matematik
 • Rüzgar Türbinlerinin Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • İnovatif Tasarım

Öğr.Gör.Dr. Hüsnü Barbaros Soyer (Uzay Mühendisliği)

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

Doç.Dr. Hülya Cebeci (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/geyikh

Lisans 6. ve 7. yarıyıl öğrencileri yenilikçi malzemeler ve üretim teknolojileri alanında kompozit malzemeler, yeni nesil akıllı malzemeler ve nanoteknoloji uygulamları, kompozit malzemelerin mekaniği gibi konularda bitirme çalışması yapmak için benimle bağlantıya geçebilirler

Liste
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Kompozit malzemeler
 • Yeni nesil kompozit malzemeler
 • Akıllı malzemeler ve nanoteknoloji uygulamaları
 • Kompozit malzeme mekaniği

Araş. Gör. Dr. Erdem Akay (Uzay Mühendisliği)

http://akademi.itu.edu.tr/erdemakay

Possible graduation project topics:

- Structural Health Monitoring of Aerospace Structures

- Smart Aerospace Structures

- Sensor-Material Integration Techniques

- Additive Manufacturing of Fiber Reinforced Composites

- Experimental Investigation of Aerospace Composites

- Sustainable Aerospace Materials

- Bio-composites

Liste
2019-2020 Güz

Tez Konuları