Akışkanlar Mekaniği

Prof. Dr. Nuriye Leman Okşan Çetiner Yıldırım (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/cetiner/

Aşağıdaki projeler kapsamında çalışma yaptırılacaktır:

 • İHA ve MHA'lara Yönelik Olarak, Sağanak Etkisi Altında Hareket Eden (Manevra veya Çırpma) Kanatların Performansı ve Akış Kontrol Girişimi, TÜBİTAK 1001 projesi, 115M358
 • NIOPLEX (Non-intrusive Optical Pressure and Loads Extraction for Aerodynamic Analysis), FP7 Collaborative Project)
 • Periyodik veya Ani ve Geçici Hareket Eden Bir Çırpan Kanada Etkiyen Daimi Olmayan Yüklerin ve Akım Yapılarının İncelenmesi, TÜBİTAK 1001 projesi, 112M682

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Flow-Induced Vibrations (Akışın Uyardığı Titreşimler)
 • Flow-Structure Interactions (Akış-Yapı Etkileşimleri)
 • PIV (Particle Image Velocimetry)
 • Unsteady Aerodynamics (Daimi Olmayan Aerodinamik)

Dr. İdil Fenercioğlu Aydın (Uzay Mühendisliği)

Aşağıdaki proje kapsamında deneysel bitirme çalışması yaptırılacaktır:

Çırpan-Kanatlı Bir Yenilenebilir Ve Sürdürülebilir Enerji Üreteci İçin Ardışık Kanat Uygulamalarının Deneysel İncelenmesi, TÜBİTAK 3001 Projesi, 214M385

Liste
2015-2016 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz

Tez Konuları

 • Deneysel akışkanlar mekaniği
 • Akış-cisim etkileşimleri
 • PIV
 • Daimi olmayan aerodinamik

Prof. Dr. Fırat Oğuz Edis (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/edis

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

Prof. Dr. Ali Kodal (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/kodal

Liste
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • termodinamik, akışkanlar mekaniği, itki

(Uzay Mühendisliği)

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Prof.Dr. Mehmet Şahin (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/msahin

   Unstructured finite volume methods
    Adaptive finite volume methods
    Non-Newtonian flow instabilities
    Biofluids
    Low Reynolds number aerodynamics
    Fluid structure interactions

Liste
2015-2016 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Computational fluid mechanics
 • Low Reynolds aerodynamics
 • Parallel computing
 • Fluid-structure interaction

Prof. Dr. A. Cihat Baytaş (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/~baytas/

Liste
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar
2019-2020 Yaz

Tez Konuları

 • Isı Geçişi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği
 • Gözenekli Ortamlarda ısı geçişi ve akış, Gözenekli Yakıcılar
 • Hesaplamalı Isı ve Akışkanlar dinamiği
 • Uçaklarda Buzlanma

Öğr.Gör.Dr. Bülent Tutkun (Uzay Mühendisliği)

Liste
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz

Tez Konuları

 • Computational Fluid Dynamics
 • GPU computing
 • Heat Transfer

Prof. Dr. İbrahim Özkol (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/ozkol

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2019-2020 Yaz
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Sivil havacılık, havacılık yönetimi.
 • kinematik-Dinamik
 • İnce cidarlı yapılar
 • ısı- akışkan

Dr.Öğr.Üyesi Kemal Bülent Yüceil (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/yuceil

Sesüstü Hava Alıklarında Şok Dalgası Sınır Tabakası Etkileşimi Ve Alık Başlamama (Unstart) Probleminin Deneysel İncelenmesi, TÜBİTAK 1001 projesi (Proje No: 215M923) kapsamında lisans ve yüksek lisans tez çalışmaları yürütülecektir.

 

Atmosfer içinde hareket eden roketlerin yol analizi konusunda bitirme çalışması yürütülebilir.

 

 

Liste
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Experimental investigation of Flows in Supersonic Inlets
 • Shock Wave Boundary Layer Interactions
 • Rocket Performance and Trajectory Analysis