Rüzgar Enerji Sistemleri

Prof. Dr. Nuriye Leman Okşan Çetiner Yıldırım (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/cetiner/

Aşağıdaki projeler kapsamında çalışma yaptırılacaktır:

 • İHA ve MHA'lara Yönelik Olarak, Sağanak Etkisi Altında Hareket Eden (Manevra veya Çırpma) Kanatların Performansı ve Akış Kontrol Girişimi, TÜBİTAK 1001 projesi, 115M358
 • NIOPLEX (Non-intrusive Optical Pressure and Loads Extraction for Aerodynamic Analysis), FP7 Collaborative Project)
 • Periyodik veya Ani ve Geçici Hareket Eden Bir Çırpan Kanada Etkiyen Daimi Olmayan Yüklerin ve Akım Yapılarının İncelenmesi, TÜBİTAK 1001 projesi, 112M682

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Flow-Induced Vibrations (Akışın Uyardığı Titreşimler)
 • Flow-Structure Interactions (Akış-Yapı Etkileşimleri)
 • PIV (Particle Image Velocimetry)
 • Unsteady Aerodynamics (Daimi Olmayan Aerodinamik)

Dr. İdil Fenercioğlu Aydın (Uzay Mühendisliği)

Aşağıdaki proje kapsamında deneysel bitirme çalışması yaptırılacaktır:

Çırpan-Kanatlı Bir Yenilenebilir Ve Sürdürülebilir Enerji Üreteci İçin Ardışık Kanat Uygulamalarının Deneysel İncelenmesi, TÜBİTAK 3001 Projesi, 214M385

Liste
2015-2016 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz

Tez Konuları

 • Deneysel akışkanlar mekaniği
 • Akış-cisim etkileşimleri
 • PIV
 • Daimi olmayan aerodinamik

Prof. Dr. Halit Süleyman Türkmen (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/halit

Bitirme Tez Konuları

 

1) İzotropik ve kompozit plakların deneysel ve sayısal olarak araştırılması (Teorik ve Sayısal)

2) Kompozit malzemelerin karakterizasyonu (Deneysel ağırlıklı)

3) Kompozit malzemelerin yorulma davranışının araştırılması (Deneysel ve Teorik)

4) Rüzgar türbini döner aksamlarının (mil, kaplin, fren) tasarımı (sayısal ağırlıklı)

5) Karbon nano tüplerin ve kompozitlerinin mekanik davranışının araştırılması (Sayısal ağırlıklı)

6) Metallerin elastoplastik davranışlarının araştırılması (Sayısal ve Deneysel ağırlıklı)

7) Preidynamic teori ve uygulamaları (Sayısal ağırlıklı)

8) Ağsız (Meshless) çözüm yöntemleri (Sayısal ağırlıklı)

9) Yapısal analizlerde paralel programlama (Sayısal ağırlıklı)

 

NOT : Yukarıdaki konular haricinde havacılık yapılarının statik ve dinamik davranışlarının araştırılması ve tasarımı konularında sayısal ve deneysel çalışmalar benim verebileceğim tez konularıdır.

 

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Kompozit malzemelerin mekaniği
 • Havacılık yapılarının statik ve dinamik analizleri
 • Havacılık yapılarının yorulmasının araştırılması
 • Yapısal darbe ve çarpışmaların araştırılması

Prof. Dr. Vedat Ziya Doğan (Uçak Mühendisliği)

Liste
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Yapısal dinamik ve mekanik titreşimler
 • Akıllı yapılar ve malzemeler
 • Sonlu Elemalar Yöntemiyle (FEM) yapısal analizler
 • Rastgele titreşimler, hareketli yükler

Dr.Öğr.Üyesi Hayri Acar (Uçak Mühendisliği)

http://akademi.itu.edu.tr/acarh/

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2019-2020 Yaz
2020-2021 Güz

Tez Konuları

Dr.Öğr.Üyesi Özge Özdemir (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/ozdemirozg

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Yaz
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Helikopter aeroelastisitesi
 • Uçak Aeroelastisitesi
 • Havacilikta akilli malzeme uygulamalari
 • Sonlu Elemanlar Uygulamalari

Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/~mecit/

İTÜ'deki önemli projelerden birisi olan Havacılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Projesi'nde Rotor Sistemleri ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Tamamlanmış ve devam etmekte olan diğer proje çalışmalarımız için PROJELER kısmına bakınız.

 • Lisans, Uçak Mühendisliği Bölümünden. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ),Makina Fakültesi, Haziran 1982, Mezuniyet Derecesi: 8.17/10 (pekiyi).
 • Yüksek Lisans, Uçak Muhendisliği Programından. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 1984, Mezuniyet Derecesi: 9.75/10 (pekiyi), Kış yarıyılında bu programdan mezun olan 23 öğrenci arasında birinci.
 • Doktora, Uçak Mühendisliği Programından. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasim 1988.

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2019-2020 Yaz

Tez Konuları

 • Hava-Uzay Araçlarının Yapısal Analiz ve Tasarımları
 • Sonlu Elemanlar Analizleri
 • Deneysel Mekanik
 • Darbe Yükleri, Eskin (Blast) Yükleri, Çarpma ve Çarpışma, Titreşim, Yorulma, Kırılma Mekaniği

Prof. Dr. M. Adil Yükselen (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/yukselen/

M. Adil Yükselen 1974 İTÜ Makina Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu olup, 1976 da İTÜ’ de Havacılık ve Uzay alanında Yüksek Lisans derecesini almıştır.

Kısa bir süre Sümerbank’ta mühendis olarak görev yaptıktan sonra Ağustos 1976 ’da İTÜ Makina Fakültesi Uçak Elemanları ve Motorları Kürsüsüne asistan olarak atanan M.A. Yükselen 1987 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Doktora derecesini, 1988 yılında Aerodinamik alanında doçent ünvanını almış, 1998 yılında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü’ne Profesör olarak atanmıştır. Halen bu görevine devam etmektedir. M.A. Yükselen ayrıca ENSAE’den (SupAero- Toulouse, Fransa) master derecesi almıştır.

M.A. Yükselen, 1987 yılından beri İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümünde ve 1989’dan beri de Hava Harp Okulunda çeşitli lisans ve yüksek lisans derslerini vermiştir. İhtisas alanı deneysel ve teorik aerodinamik olup, bu güne kadar çok sayıda bitirme ödevi ve yüksek lisans tezi ve 1 doktora çalışması yönetmiştir. İTÜ 110´80 cm² kesitli düşük rüzgar tünelinde uzun yıllar deneysel çalışmalar yapmış, Trisonik Rüzgar Tünelinin kuruluş çalışmalarında görev almıştır. Ulusal ve uluslararası kaynaklarda Türkçe ve yabancı dilde birçok makale ve bildiri yayınlamıştır.

İngilizce ve Fransızca bilen M.A. Yükselen evli ve iki çocuk babasıdır.

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar

Tez Konuları

 • Aerodinamik
 • Uçak tasarımı
 • Uçak performansı
 • Rüzgar türbinleri

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Bayezit (Uçak Mühendisliği)

http://akademi.itu.edu.tr/bayezit/

Ögretim Görevlisi olarak Ucak ve Uzay Bilimleri fakültesinde calismaktadir. Modelleme, Stabilite, Kontrol Sistem Tasarimi, Güdüm ve Navigasyon, Insansiz Sistemler ve Kooperatif Sistemler, Akilli Sistemler ve Güc ve Aktarma Organlari tasarimi, Ucak Güc ve Itki sistemleri üzerine arastirmalar yapmaktadir.

İTÜ Model Tabanli Tasarim ve Kontrol aboratuvarlari bünyesinde calismaktadir.

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • İnsansız Araçlar ve Akıllı Sistemler
 • Kontrol, Stabilite ve Mekatronik Sistemler
 • Güç ve İtki Sistemleri
 • Çoklu Sistemlerin Kontrolü