Aerodinamik

Prof. Dr. Nuriye Leman Okşan Çetiner Yıldırım (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/cetiner/

Aşağıdaki projeler kapsamında çalışma yaptırılacaktır:

 • İHA ve MHA'lara Yönelik Olarak, Sağanak Etkisi Altında Hareket Eden (Manevra veya Çırpma) Kanatların Performansı ve Akış Kontrol Girişimi, TÜBİTAK 1001 projesi, 115M358
 • NIOPLEX (Non-intrusive Optical Pressure and Loads Extraction for Aerodynamic Analysis), FP7 Collaborative Project)
 • Periyodik veya Ani ve Geçici Hareket Eden Bir Çırpan Kanada Etkiyen Daimi Olmayan Yüklerin ve Akım Yapılarının İncelenmesi, TÜBİTAK 1001 projesi, 112M682

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Flow-Induced Vibrations (Akışın Uyardığı Titreşimler)
 • Flow-Structure Interactions (Akış-Yapı Etkileşimleri)
 • PIV (Particle Image Velocimetry)
 • Unsteady Aerodynamics (Daimi Olmayan Aerodinamik)

Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu (Uzay Mühendisliği)

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Dr. İdil Fenercioğlu Aydın (Uzay Mühendisliği)

Aşağıdaki proje kapsamında deneysel bitirme çalışması yaptırılacaktır:

Çırpan-Kanatlı Bir Yenilenebilir Ve Sürdürülebilir Enerji Üreteci İçin Ardışık Kanat Uygulamalarının Deneysel İncelenmesi, TÜBİTAK 3001 Projesi, 214M385

Liste
2015-2016 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz

Tez Konuları

 • Deneysel akışkanlar mekaniği
 • Akış-cisim etkileşimleri
 • PIV
 • Daimi olmayan aerodinamik

Prof. Dr. Fırat Oğuz Edis (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/edis

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

Prof. Dr. Ali Kodal (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/kodal

Liste
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • termodinamik, akışkanlar mekaniği, itki

(Uzay Mühendisliği)

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Prof.Dr. Mehmet Şahin (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/msahin

   Unstructured finite volume methods
    Adaptive finite volume methods
    Non-Newtonian flow instabilities
    Biofluids
    Low Reynolds number aerodynamics
    Fluid structure interactions

Liste
2015-2016 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Computational fluid mechanics
 • Low Reynolds aerodynamics
 • Parallel computing
 • Fluid-structure interaction

Dr.Öğr.Üyesi Hayri Acar (Uçak Mühendisliği)

http://akademi.itu.edu.tr/acarh/

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2019-2020 Yaz
2020-2021 Güz

Tez Konuları

Dr.Öğr.Üyesi Kemal Bülent Yüceil (Uzay Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/yuceil

Sesüstü Hava Alıklarında Şok Dalgası Sınır Tabakası Etkileşimi Ve Alık Başlamama (Unstart) Probleminin Deneysel İncelenmesi, TÜBİTAK 1001 projesi (Proje No: 215M923) kapsamında lisans ve yüksek lisans tez çalışmaları yürütülecektir.

 

Atmosfer içinde hareket eden roketlerin yol analizi konusunda bitirme çalışması yürütülebilir.

 

 

Liste
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Experimental investigation of Flows in Supersonic Inlets
 • Shock Wave Boundary Layer Interactions
 • Rocket Performance and Trajectory Analysis

Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan (Uzay Mühendisliği)

http://eskiweb.uubf.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=2741

küçük uydu sistemleri tasarımı, geliştiirlmesi ve tesleri üzerine yürütülen projeler kapsamında tez konuları

rotorlu hava araçları tasarımı yazılımı geliştirilmesi konularında tez çalışması

genel araç tasarımında (otomotiv, hava, deniz) hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve hesaplamalaı aeroakustik alanında tez çalışmaları

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • küçük uydular ve uzay sistemleri
 • rotorlu hava araçları tasarımı
 • hesaplamalı akışkanlar dinamiği
 • insansız hava-uzay araçları