Uçak Mühendisliği

Prof. Dr. M. Adil Yükselen (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/yukselen/

M. Adil Yükselen 1974 İTÜ Makina Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu olup, 1976 da İTÜ’ de Havacılık ve Uzay alanında Yüksek Lisans derecesini almıştır.

Kısa bir süre Sümerbank’ta mühendis olarak görev yaptıktan sonra Ağustos 1976 ’da İTÜ Makina Fakültesi Uçak Elemanları ve Motorları Kürsüsüne asistan olarak atanan M.A. Yükselen 1987 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Doktora derecesini, 1988 yılında Aerodinamik alanında doçent ünvanını almış, 1998 yılında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü’ne Profesör olarak atanmıştır. Halen bu görevine devam etmektedir. M.A. Yükselen ayrıca ENSAE’den (SupAero- Toulouse, Fransa) master derecesi almıştır.

M.A. Yükselen, 1987 yılından beri İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümünde ve 1989’dan beri de Hava Harp Okulunda çeşitli lisans ve yüksek lisans derslerini vermiştir. İhtisas alanı deneysel ve teorik aerodinamik olup, bu güne kadar çok sayıda bitirme ödevi ve yüksek lisans tezi ve 1 doktora çalışması yönetmiştir. İTÜ 110´80 cm² kesitli düşük rüzgar tünelinde uzun yıllar deneysel çalışmalar yapmış, Trisonik Rüzgar Tünelinin kuruluş çalışmalarında görev almıştır. Ulusal ve uluslararası kaynaklarda Türkçe ve yabancı dilde birçok makale ve bildiri yayınlamıştır.

İngilizce ve Fransızca bilen M.A. Yükselen evli ve iki çocuk babasıdır.

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar

Tez Konuları

 • Aerodinamik
 • Uçak tasarımı
 • Uçak performansı
 • Rüzgar türbinleri

Prof. Dr. A. Cihat Baytaş (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/~baytas/

Liste
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar
2019-2020 Yaz

Tez Konuları

 • Isı Geçişi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği
 • Gözenekli Ortamlarda ısı geçişi ve akış, Gözenekli Yakıcılar
 • Hesaplamalı Isı ve Akışkanlar dinamiği
 • Uçaklarda Buzlanma

Prof. Dr. Vedat Ziya Doğan (Uçak Mühendisliği)

Liste
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Yapısal dinamik ve mekanik titreşimler
 • Akıllı yapılar ve malzemeler
 • Sonlu Elemalar Yöntemiyle (FEM) yapısal analizler
 • Rastgele titreşimler, hareketli yükler

Prof. Dr. Cengiz Hacızade (Uçak Mühendisliği)

http://akademi.itu.edu.tr/cingiz/

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar
2019-2020 Yaz

Tez Konuları

 • Uydu yönelme belirleme algoritmalarının simülasyonu
 • Uydu yöneliminin belirlemesinin hata analizi
 • Baro-altimetrenin doğruluğunu etkileyen faktörlerin incelenmesi ve hata analizi
 • Uçağın koordinatlarının tümleştirilmiş açıölçüm-mesafeölçüm yöntemi ile bulunması ve hata analizi

Prof. Dr. Metin Orhan Kaya (Uçak Mühendisliği)

Çalışmayı seven ve motivasyonu yüksek olan öğrenciler, ortalamaları ne olursa olsun başvurabilirler. 

Bitirme ödevi konuları

 

 • Sabit Kanatlı  /  Döner Kanatlı Hava Araçlarının Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • Füze Dinamiği ve Aeroelastisitesi
 • Rüzgar Türbinlerinin Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • Yapısal ve Mekanik Titreşimler
 • Sonlu Elemanlar Uygulamaları
 • Kabuk Titreşimi

 

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Hava/Uzay (Uçak, helikopter, roket vb) araçlarının dinamik ve aeroelastisitesi
 • Uygulamalı Matematik
 • Rüzgar Türbinlerinin Dinamik ve Aeroelastik Analizleri
 • Sonlu Elemanlar Uygulamaları

Prof. Dr. Gökhan İnalhan (Uçak Mühendisliği)

http://cal.uubf.itu.edu.tr/

Gokhan Inalhan received his B.Sc. degree in Aeronautics from Istanbul Technical University in 1997, and the M.Sc. and Ph.D. degrees in Aeronautics and Astronautics from Stanford University, in 1998 and 2004 respectively. In 2003, he has received his Ph.D. Minor from Stanford University on Engineering Economics and Operations Research (currently Management Science and Engineering). Between 2004 and 2006 he had worked as a Postdoctoral associate at Massachusetts Institute of Technology.  During this period he had led the Communication and Navigation group in the MIT-Draper Laboratory NASA CER project. Currently, he is a Professor at Istanbul Technical University, Faculty of Aeronautics and Astronautics and serves as the Vice Chair of the Aeronautical Engineering Department.

Prof. Inalhan has published more than 100 papers, book chapters, technical reports and proceedings on flight controls and avionics systems, spacecraft design and controls, formation flight, design of manned aircraft and unmanned vehicles, air transportation management, large-scale optimization, advanced guidance, navigation and controls. He is the founder and the Director of the Controls and Avionics Laboratory of ITU.  The laboratory has designed and built the first student satellite from Turkey : ITU pSAT I. The Laboratory has been involved in numerous manned and unmanned aircraft research and industrial projects from institutes and companies such as European Commission, TUBITAK, BOEING, Turkish Airlines, ASELSAN and HAVELSAN. In addition the Laboratory is recipient of various Internation, TÜBİTAK and National awards for the undertaken projects. Prof. Inalhan is a senior member of AIAA and elected member of IEEE Technical Committee on Aerospace Controls and IFAC Transportation Systems Technical Committee. He is also a Eurocontrol Agency  Team (ART) member.

Prof. Gokhan Inalhan is a founder of the Air Transportation Management Program in ITU and he is currently appointed as an Advisor to ITU Rector on R&D, Technology and Innovation.

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar

Tez Konuları

 • High performance guidance, navigation and control for Aerospace Systems
 • Manned/Unmanned Aircraft System Design
 • Spacecraft System Design
 • Air Transportation and Maintenance Management

Prof. Dr. Ali Kodal (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/kodal

Liste
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • termodinamik, akışkanlar mekaniği, itki

Prof. Dr. Halit Süleyman Türkmen (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/halit

Bitirme Tez Konuları

 

1) İzotropik ve kompozit plakların deneysel ve sayısal olarak araştırılması (Teorik ve Sayısal)

2) Kompozit malzemelerin karakterizasyonu (Deneysel ağırlıklı)

3) Kompozit malzemelerin yorulma davranışının araştırılması (Deneysel ve Teorik)

4) Rüzgar türbini döner aksamlarının (mil, kaplin, fren) tasarımı (sayısal ağırlıklı)

5) Karbon nano tüplerin ve kompozitlerinin mekanik davranışının araştırılması (Sayısal ağırlıklı)

6) Metallerin elastoplastik davranışlarının araştırılması (Sayısal ve Deneysel ağırlıklı)

7) Preidynamic teori ve uygulamaları (Sayısal ağırlıklı)

8) Ağsız (Meshless) çözüm yöntemleri (Sayısal ağırlıklı)

9) Yapısal analizlerde paralel programlama (Sayısal ağırlıklı)

 

NOT : Yukarıdaki konular haricinde havacılık yapılarının statik ve dinamik davranışlarının araştırılması ve tasarımı konularında sayısal ve deneysel çalışmalar benim verebileceğim tez konularıdır.

 

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Kompozit malzemelerin mekaniği
 • Havacılık yapılarının statik ve dinamik analizleri
 • Havacılık yapılarının yorulmasının araştırılması
 • Yapısal darbe ve çarpışmaların araştırılması

Prof. Dr. İbrahim Özkol (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/ozkol

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2019-2020 Yaz
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Sivil havacılık, havacılık yönetimi.
 • kinematik-Dinamik
 • İnce cidarlı yapılar
 • ısı- akışkan

Prof. Dr. Elbrus Caferov (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/cafer

Liste
2015-2016 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

Doç.Dr. Aytaç Arıkoğlu (Uçak Mühendisliği)

Liste
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Kompozit sandviç yapıların titreşim analizi
 • Genetik algoritmalar ile optimal yapısal tasarım
 • Viskoelastik malzeme modelleri
 • Karbon nanotüp-polimer nano-kompozit malzemelerin karakterizasyonu

Doç.Dr. Onur Tunçer (Uçak Mühendisliği)

Liste
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar

Tez Konuları

Doç.Dr. Baha Zafer (Uçak Mühendisliği)

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Dr.Öğr.Üyesi Duygu Erdem (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/erdem

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2018-2019 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

Dr.Öğr.Üyesi Özge Özdemir (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/ozdemirozg

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Yaz
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Helikopter aeroelastisitesi
 • Uçak Aeroelastisitesi
 • Havacilikta akilli malzeme uygulamalari
 • Sonlu Elemanlar Uygulamalari

Dr.Öğr.Üyesi Hayri Acar (Uçak Mühendisliği)

http://akademi.itu.edu.tr/acarh/

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2019-2020 Yaz
2020-2021 Güz

Tez Konuları

Dr. Öğr. Üye Nazım Kemal Üre (Uçak Mühendisliği)

http://kemalure.com

Dr. Nazim Kemal Ure obtained his B.Sc. degrees in Aeronautical Engineering and Astronautical Engineering (double major) from Istanbul Technical University (ITU) in 2008. He obtained his M.Sc. degree in Defense Technologies from ITU in 2010. During his studies at ITU he worked on developing motion planning and control algorithms for agile maneuvering aircraft. He obtained his Ph.D. degree in Aerospace Engineering from Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 2015. At MIT he was the leading research assistant in projects funded by Boeing R&T and NASA, which involved developing planning algorithms and conducting hardware experiments for autonomous aerial and ground vehicles.

Dr. Ure has been working as an Assistant Professor in ITU Aeronautical Engineering department since 2015. He is currently affiliated with ITU Aerospace Research Center (ARC). His main research interests are decision making under uncertainty and learning for autonomous systems and development of high performance guidance navigation and control algorithms. He is the author of over 30 peer reviewed journal papers, book chapters and conference publications in these subjects. He has been involved in several projects supported by EC, BOEING, NASA, Turkish Airlines, ASELSAN and TUBITAK as the leading researcher and project manager.

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • High Performance Guidance Navigation and Control for Fighter Aircraft, Missiles and Spacecraft
 • Multiagent Unmanned Aerial Vehicle Applications
 • Air Traffic Network Modelling and Optimization
 • Distributed Artifical Intelligience and Machine Learning

Doç.Dr. Hülya Cebeci (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/geyikh

Lisans 6. ve 7. yarıyıl öğrencileri yenilikçi malzemeler ve üretim teknolojileri alanında kompozit malzemeler, yeni nesil akıllı malzemeler ve nanoteknoloji uygulamları, kompozit malzemelerin mekaniği gibi konularda bitirme çalışması yapmak için benimle bağlantıya geçebilirler

Liste
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • Kompozit malzemeler
 • Yeni nesil kompozit malzemeler
 • Akıllı malzemeler ve nanoteknoloji uygulamaları
 • Kompozit malzeme mekaniği

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Bayezit (Uçak Mühendisliği)

http://akademi.itu.edu.tr/bayezit/

Ögretim Görevlisi olarak Ucak ve Uzay Bilimleri fakültesinde calismaktadir. Modelleme, Stabilite, Kontrol Sistem Tasarimi, Güdüm ve Navigasyon, Insansiz Sistemler ve Kooperatif Sistemler, Akilli Sistemler ve Güc ve Aktarma Organlari tasarimi, Ucak Güc ve Itki sistemleri üzerine arastirmalar yapmaktadir.

İTÜ Model Tabanli Tasarim ve Kontrol aboratuvarlari bünyesinde calismaktadir.

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar

Tez Konuları

 • İnsansız Araçlar ve Akıllı Sistemler
 • Kontrol, Stabilite ve Mekatronik Sistemler
 • Güç ve İtki Sistemleri
 • Çoklu Sistemlerin Kontrolü

Öğr.Gör.Dr. Elmas Atabay (Uçak Mühendisliği)

Liste
2015-2016 Bahar

Tez Konuları

Barış Kazan (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/bariskazan

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Öğr.Gör.Dr. Cemil Kurtcebe (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/kurtcebece

Liste
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2019-2020 Yaz
2020-2021 Güz

Tez Konuları

Araş. Gör. Yavuzer Karakuş (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/karakusy

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Dr.Öğr.Üyesi Ramazan Yeniçeri (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/yenicerir

Ramazan Yeniceri received his B.Sc., M.Sc. and Ph.D. degrees in Electronics and Communication Engineering Department from Istanbul Technical University (ITU). He has received ITU Annual Award for Best PhD Thesis in 2015. After six years of Research and Teaching Assistant experience in ITU Department of Electronics and Communication Engineering and one year of Senior Design and Verification Engineer experience in Electra IC, he has been with ITU Aerospace Research Center (ITU ARC) in a Senior Researcher position. He is now with Department of Aeronautical Engineering as Assistant Professor and Board Member of ITU ARC. His current research topics are

 • Unmanned aerial vehicles,
 • Embedded systems,
 • Avionics,
 • Autonomy,
 • Sensing & perception,
 • Positioning,
 • Communication.

Liste
2017-2018 Bahar
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Unmanned aerial vehicles
 • Embedded systems & avionics
 • Autonomy
 • Sensing & perception

Muhammet Burak Kocaman (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/kocaman

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Dr. Öğr. Üyesi Emre Koyuncu (Uçak Mühendisliği)

http://arc.itu.edu.tr/koyuncu

Liste
2016-2017 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz

Tez Konuları

 • Guidance, Navigation and Control
 • Unmanned Aerial Vehicles and Autonomy
 • Decision Support Systems
 • Air Traffic Management

Juma Durdyyev (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/durdyyevj

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Araş. Gör. Samet Uzun (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/uzunsame

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Araş. Gör. Şıhmehmet Yıldız (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/yildizsih

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları

Muhammed Buğrahan Artuç (Uçak Mühendisliği)

http://web.itu.edu.tr/artucm

Açılan semester veya tez verilen öğrenci yok

Tez Konuları